گیفتی شات با طرح ثابت :

این گیفتی شات ها همواره طرح ثابتی دارند.

مشتریان قبل از استفاده از روی گیفتی بن با طرح کلی آشنا شده و میدانند چه چیزی قرار است چاپ شود. 

شما میتوانید چندین گیفتی شات با طرح ثابت برای مجموعه خود انتخاب کنید.​​​​​​​ و حتی طرح اختصاصی مجموعه خود را داشته باشید .

گیفتی شات موضوعی :

برای مثال : گیفتی بن های جام جهانی . با توجه به زمان استفاده . عکس کاربر را درقالب بازی فوتبال همان لحظه چاپ میکند .

این گیفتی شات ها وابسته به زمان استفاده هستند و بطور هوشمند با توجه به ایام و اتفاقات مهم با طرح مرتبط چاپ میشود .

( عید نوروز . عید فطر . ایام ماه رمضان . جام جهانی و ... )